V-flow process
Checklist Hemelwater

Enkel voor particuliere toepassingen in België. Na afloop ontvangt u de ingevulde vergunningsaanvraag conform de "Verordening hemelwater 2014"

Ecologisch verantwoorde infiltratie

V-flow® drainsystem is een uniek vertikaal afwateringssysteem, toepasbaar voor nieuwe en bestaande rioolstelsels zowel voor particuliere als openbare en industriële toepassingen.

V-flow

V-flow®
Laat zich kenmerken door eenvoud

Een kolk met infiltratiepaal. De kolk vangt het afstromend hemelwater op waarna het via de infiltratiepaal in de bodem infiltreert. V-flow® biedt een duurzame, ecologische en economische oplossing inzake de infiltratie van hemelwater en sluit dan ook nauw aan op de nieuwste Verordening Hemelwater (01/01/2014).

Meer

Voordelen

  • Centrale naar Decentrale voorziening
  • Minimale overlast tijdens werken
  • Perfect inspecteerbaar en reinigbaar
  • Lagere kost bij aanleg en onderhoud
Meer
decoration
#

Toepassingen

  • Realisatie nieuw afwateringssysteem
  • Aanpassing bestaand afwateringssysteem
  • Particuliere projecten (nieuwbouw & renovatie)
  • Lokale wateroverlast (fietspaden, golfterreinen, ...)
Meer

400 v-flows in LANDGRAAF

8 hectare afkoppelen, in een löss-gebied, zonder hinder voor bewoners, met een heel scherp budget en 15 jaar onderhoud. Met deze uitvraag heeft de gemeente Landgraaf de markt geprikkeld. Aannemer van de Kreeke heeft in samenwerking met Royal HaskoningDHV de opdracht gegund gekregen. Ondertussen is het werk uitgevoerd en breekt de onderhoudsfase aan. Tijd om eens terug te kijken op een traject vol creativiteit en innovatie ...

Meer